“Ervaring is geleerd hebben van je fouten”

 

Tim Poot

Algemeen fysiotherapeut
Oedeem fysiotherapeut
Fysiotherapie bij longaandoeningen
Fysiotherapie bij hart- en vaatziekten

lid van de maatschap

Werkt op onze locatie St. Antonius Ziekenhuis Woerden
En op de afdelingen Cardiologie, Interne geneeskunde en de MC van het ziekenhuis

“Ik zit al meer dan dertig jaar in het vak en heb dus veel ervaring. Ervaring is voor mij niets anders dan geleerd hebben van je fouten. Het gaat erom op het juiste moment iets te doen en op andere momenten even pas op de plaats te maken. 

Wat het boeiend houdt, zijn alle veranderingen en ontwikkelingen. De opname-indicaties, de manier van begeleiden, onze technieken, het verandert allemaal snel. Ik behandel bijvoorbeeld patiënten op de afdeling Cardiologie in het ziekenhuis. Iemand die een hartinfarct of een hartoperatie heeft gehad, ligt niet meer weken in het ziekenhuis. Echter, emotioneel blijft het krijgen van een hartaandoening een ‘life event’, ondanks dat de behandeling totaal anders is dan jaren geleden. 

Het is fijn om in een ziekenhuis samen te werken en kennis te delen. Onze fysiotherapeuten draaien mee in allerlei multidisciplinaire overleggen. Vroeger werkten we meer alleen, nu gaat het om een gezamenlijke aanpak. Na een hartoperatie maakt een team van behandelaars samen een revalidatieplan.

Wat ik wil, is cliënten handvatten geven waarmee ze hun leven weer kunnen oppakken. Ze moeten zich realiseren dat ze het zelf moeten doen: wij kunnen ondersteunen, adviseren en faciliteren. 

Humor is daarbij een belangrijk wapen in mijn aanpak. Het motiveert mensen, het haalt de zwaarte wat ervan af, het zet mensen over drempels heen. Bepaalde beperkingen blijven misschien en daar moet je het mee doen. Het is moeilijk om dat te accepteren. Misschien moet je voortaan met die rollator de straat op. Maar dan kan je wél zelfstandig boodschappen doen. Zo’n hulpmiddel is relatief.”

Speciale kennis van:
> Longaandoeningen
> Hartrevalidatie
Oedeemfysiotherapie

 

  Laatste nieuws

Vacature administratief/boekhoudkundig medewerker voor 12-16 uur
Lees meer
Medisch specialistische revalidatie bij oncologie
Lees meer
Ieni Mini en Maxi
Lees meer