Patiëntinformatie

 

Geachte patiënt/cliënt,

 

Deze folder bevat belangrijke informatie voor u.

 

Geen Verwijzing

U hoeft niet altijd eerst naar uw huisarts. Een verwijzing is niet nodig. De fysiotherapeut zal wel een korte screening uitvragen.

 

Wanneer u door de huisarts of medisch specialist doorverwezen bent, is een verwijzing/machtiging  wel noodzakelijk. Dit omdat hierin de diagnose en de behandelvraag is beschreven.

 

Mijn Zorgtoegang:

De FMW maakt gebruik van MijnZorgtoegang.nl. Hierin is het mogelijk  dat u vragenlijsten ontvangt in een beveiligde omgeving.

Om gebruik te maken van MijnZorgtoegang is het nodig om een wachtwoord aan te maken. Er zal hiervoor toestemming aan u worden gevraagd.

 

Onderzoek en behandelvoorstel:

Na het eerste vraaggesprek en het eerste onderzoek zal de fysiotherapeut u een behandelvoorstel doen en dit met u bespreken.

Naast het behandelplan geeft de fysiotherapeut ook aan wat de frequentie en de verwachten termijn van behandeling is.

De fysiotherapeut zal vragen of u met het voorstel instemt.

Voor de eerste afspraak brengen wij kosten voor onderzoek en kosten voor behandeling in rekening.

 

Privacy

Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om en handelen hierbij volgens de bestaande privacywetgeving.

 

 

 

WGBO

Wij handelen volgens de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO). Volgens dit reglement heeft u zelf  ook recht op inzage en/of vernietiging van uw dossier.

 

 

 

Klachtenreglement

Heeft u een klacht, bespreek deze dan met uw fysiotherapeut. Komt u er samen niet uit, dan kan u uw klacht melden bij het Dagelijks Bestuur (DB) van de maatschap. Als uw klacht door het bestuur niet naar tevredenheid wordt opgelost, dan kan u uw klacht doorspelen aan het KNGF. Contactgegevens van het DB en het KNGF vindt u op onze website: ww.fysiotherapie-woerden.nl

Tarieven voor 2024

Screening, intake en onderzoek

60,00

Onderzoek na verwijzing

60,00

Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek

89,00

Zitting algemene fysiotherapie

44,00

Zitting kinderfysiotherapie

58,00

Zitting manuele therapie

58,00

Zitting bekkenfysiotherapie

58,00

Zitting oedeemtherapie

58,00

Zitting psychosomatische fysiotherapie

58,00

Zitting geriatrische fysiotherapie

58,00

Toeslag thuisbehandeling

20,00

Inrichtingstoeslag

11,00

Instructie/overleg ouders patiënt

58,00

Eenmalig kinderfysiotherapeutisch rapport

58,00

Niet nagekomen of te late afmelding van de afspraak

100% van het tarief.

 

Betalingsvoorwaarden

De betalingsvoorwaarden van de Fysiotherapeuten Maatschap Woerden kunt u vinden op de website onder het kopje “Over FMW” met daaronder Betalingsvoorwaarden.

 

 

Vergoeding verzekering

Ieder jaar voeren verzekeraars veranderingen door in hun vergoedingen. U bent zelf verantwoordelijk voor het nakijken van uw vergoeding fysiotherapie die uw verzekeraar u in uw polis biedt.

De Fysiotherapeuten Maatschap heeft voor 2024 contracten met alle verzekeraars.

Annulering

Voor uw eerste afspraak krijgt u een bevestiging via uw mailadres. Uw mailadres wordt geregistreerd bij het inschrijven.

Als u verhinderd bent vragen wij u de afspraak minstens 24 uur van tevoren af te zeggen. Dan wordt de gereserveerde tijd niet bij u in rekening gebracht.
  

Klanttevredenheidsonderzoek

Na afloop van het behandeltraject ontvangt u per mail een  klanttevredenheidsonderzoek, wij verzoeken u vriendelijk deze in te vullen, zodat wij, waar nodig, onze werkwijze kunnen verbeteren.

 

Aanvullende behandelmogelijkheden.

Onze praktijk heeft buiten de reguliere fysiotherapie ook andere aanvullende behandelmogelijkheden die een toegevoegde waarde kunnen hebben voor uw gezondheid.

- Aanvullende trainingspakketten naast reguliere fysiotherapie voor: Artrose, spierpeesklachten en rugklachten.

- In Balans- valpreventie in samenwerking met het Beweegteam Woerden.

- Beweeg u fit: In Linschoten

- FysioSport: Algemene training in kleine groepen

- Sporten voor Diabetes patiënten.

 

Opleidingsadres fysiotherapie.

Onze praktijk is een leeradres voor de Hogeschool Utrecht en de Hogeschool Leiden.

De fysiotherapeuten in opleiding kunnen worden ingezet tijdens uw behandeling.

Indien u dit liever niet heeft, kunt u dat kenbaar maken bij uw fysiotherapeut.