Voor verwijzers

De fysiotherapeuten van de Fysiotherapeuten Maatschap Woerden (FMW) werken veel en intensief samen met zowel zorgprofessionals in de eerste lijn als in de tweede lijn. U kunt mensen doorverwijzen met zeer uiteenlopende problematiek. Wij zijn een grote praktijk en hebben vele specialisaties. 

 

De FMW groeit als ‘dé specialist in beweging’ naar samenwerkingsverbanden waarbij de wetenschappelijke onderbouwing van therapieën en de implementatie van relevante nieuwe ontwikkelingen een prominente rol spelen.

 

PLUS praktijk

Onze praktijk behoort tot een selecte groep fysiotherapie plus praktijken! Wij hebben het certificaat ‘PLUS praktijk’ van de HCA (HealthCare Auditing).

 

HKZ gecertificeerd

We zijn HKZ ISO 9001-gecertificeerd. Waardoor we aantoonbare kwaliteit leveren, een goed georganiseerde praktijk zijn met een focus op continue verbetering.

 

KNGF

Onze fysiotherapeuten zijn lid van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) en, voor zover van toepassing, van een specialistenvereniging. Daarnaast is elke fysiotherapeut ingeschreven bij Stichting Keurmerk Fysiotherapie.
Ook zijn ze ingeschreven in het register van Beroepen in de individuele Gezondheidszorg (BIG).

 

Netwerken

Een aantal fysiotherapeuten heeft contacten met relevante patiëntenverenigingen en is actief in netwerken als:
 

  • ParkinsonNet, het netwerk van zorgverleners gespecialiseerd in het behandelen en begeleiden van mensen met de ziekte van Parkinson. (www.parkinsonnet.nl) Annemiek Vonk is aangesloten bij het Parkinsonnet.
  • Chronisch zorgnet, het netwerk van fysiotherapeuten die gesuperviseerde beweegtherapie en leefstijlbegeleiding bieden aan mensen met chronische aandoeningen, zoals perifeer arterieel vaatlijden (PAV, etalagebenen), COPD, astma en hartaandoeningen.(www.chronischzorgnet.nlEline Duurkoop is aangesloten bij het Chronisch zorgnet.

  • ArtroseZorgnet, netwerk van eerste- en tweedelijns behandelaars. (ArtroseZorgnet) Stefan Bosch is aangesloten bij het ArtroseZorgnet.
     
  • Schoudernetwerk Midden Nederland, netwerk van fysiotherapeuten gespecialiseerd in schouderrevalidatie. (www.schoudernetwerkmiddennederland.nl) Saskia van Ooijen is aangesloten bij het Schoudernetwerk.
     
  • SOLKnet, netwerk van psychosomatisch fysiotherapeuten. (SOLKnet) Jeannette van Leeuwen is aangesloten bij het SOLKnet

 

Ons team

Klik hier voor een overzicht van onze medewerkers.

 

Missie/Visie

Klik hier voor onze missie/visie.