Betalingsvoorwaarden

Wij hebben contracten met alle verzekeringsmaatschappijen. Uw behandeling komt voor vergoeding in aanmerking als u fysiotherapie heeft opgenomen in het aanvullende pakket van uw zorgverzekering.

 

Bij chronische aandoeningen wordt vanaf de 21 behandeling uit de basisverzekering vergoed. De eerste 20 behandelingen komen dan wel ten laste van uw aanvullende verzekering of uzelf. Uw fysiotherapeut kan u hier desgewenst meer over vertellen. Indien u verhinderd bent, vragen wij u de afspraak tenminste 24 uur van tevoren af te zeggen. Als u de afspraak niet 24 uur van te voren afzegt, wordt de gereserveerde tijd bij u in rekening gebracht.

 

De nota's van uw behandeling worden zo mogelijk direct doorgestuurd naar uw zorgverzekeraar. Als u niet verzekerd bent voor fysiotherapie of uw vergoeding voor fysiotherapie is overschreden, dan krijgt u de nota thuisgestuurd. Ook de nota's die andere fysiotherapeutische diensten betreffen dan de behandeling zelf (zoals bijvoorbeeld sportabonnementen, verkoop van materialen en het aanmeten van hulpmiddelen etc) krijgt u thuisgestuurd.

 

De nota's dienen betaald te worden binnen 14 dagen onder vermelding van het factuurnummer. Rekening nummer ABN Amro: NL93 ABNA 055 399 3240

Voor behandelingen en overige fysiotherapeutische diensten accepteren wij uit veiligheidsoverwegingen geen contant geld.

 

Indien betaling binnen de genoemde termijn uitblijft, zijn wij genoodzaakt u een herinnering te sturen. Hiervoor worden kosten gemaakt, die aan u worden doorberekend.

 

Als de betaling uitblijft, wordt de vordering overgedragen aan het incassobureau. U bent dan naast het verschuldigde bedrag ook de volledige vergoeding van de buitengerechtelijke kosten verschuldigd.