Slider 1 Slider 2 Slider 3 Slider 4 Slider 5 Slider

Hartrevalidatie

De hartrevalidatie die in het St. Antonius ziekenhuis Woerden plaatsvindt, gebeurt in overleg met de hartrevalidatie bij alle vestigingen van het St. Antonius ziekenhuis. U kunt uitgebreide informatie vinden op: www.antoniusziekenhuis.nl vervolgens: Medische informatie en dan in de zoekfunctie (rechts boven): Poliklinische hartrevalidatie.

 

De revalidatie van een hartpatiënt omvat het geheel aan activiteiten dat de onderliggende oorzaken van de ziekte gunstig beïnvloedt. Bovendien moet gezorgd worden dat de patiënt in de best mogelijke fysieke, psychische en sociale conditie komt om weer te kunnen meedraaien in de maatschappij.

 

Eerst een screening

Voordat de patiënt deel kan nemen aan de hartrevalidatie, heeft er al een screening plaatsgevonden in het ziekenhuis. Dat gebeurt vaak al tijdens de opname in het ziekenhuis. Daarna vindt er een screening plaats door de fysiotherapeut in Woerden. De patiënt wordt vervolgens ingepland voor een fietsproef bij de polikliniek cardiologie. Na goedkeuring van de fietsproef door de cardioloog en de screening van de fysiotherapeut wordt u ingepland voor de revalidatie. Ook patiënten die in een ander ziekenhuis hebben gelegen dan het St Antonius Ziekenhuis, kunnen bij ons revalideren.

 

Diagnoses

Met name bij de volgende diagnoses vindt de hartrevalidatie plaats:

 • Na een myocardinfarct (een hartaanval)
 • Na een hartoperatie via bypass chirurgie (omleidingen van de kransslagvaten)
 • Na een PTCA (een dotterbehandeling)
 • Na een hartklepoperatie
 • Bij hartfalen (matig tot slechte functie van de hartspier)

 

Doelen van de revalidatie

 • Optimaliseren van het inspanningsvermogen
 • Leren kennen van de lichamelijke grenzen
 • Leren omgaan met de lichamelijke grenzen|
 • Overwinnen van de angst voor inspanning
 • Onderhouden/ontwikkelen van een lichamelijke actieve leefstijl
 • Optimale hervatting van werk en/of vrijetijdsbesteding 

 

De training is op onze locatie St Antonius Ziekenhuis Woerden. De revalidatie vindt plaats binnen een groep van 5-8 patiënten. We controleren regelmatig uw hartslag en bloeddruk in rust en tijdens inspanning. De resultaten koppelen we terug naar de verwijzend cardioloog.

 

Fysiotherapeuten


Tim Poot


Fabienne Corver