Over Fysiotherapeuten
Maatschap Woerden (FMW)

 

Specialist in beweging

De Fysiotherapeuten Maatschap Woerden levert u deskundige fysiotherapeutische zorg. We zijn een grote praktijk en hebben vele specialisaties in huis. Dat maakt dat u altijd de meest passende behandeling krijgt. Zo nodig verwijzen we u onderling door. 

 

U vindt de zorg dichtbij huis. Onze hoofdlocatie zit in het St. Antonius Ziekenhuis Woerden. Daarnaast hebben we vijf andere locaties in Woerden en een in Linschoten.

 

Samenwerken

We zijn betrokken bij onze patiënten. De sfeer is open en collegiaal. De therapeuten delen veel kennis en werken intensief samen. Dat doen we onderling en ook met bijvoorbeeld medisch specialisten en verpleegkundigen, huisartsen, maatschappelijk werkers en consultatiebureaus.  

 

Zorg op maat

We zijn op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen in ons vakgebied. Zorg op maat, kwaliteit, betrouwbaarheid en klantvriendelijkheid staan bij ons voorop.  

 

Kwaliteit

Onze praktijk is aangesloten bij  Stichting Keurmerk Fysiotherapie. Dit is een onafhankelijk en erkend kwaliteitsregister voor fysiotherapeuten en voor fysiotherapiepraktijken. Hiermee geven wij inzicht in de kwaliteit van ons fysiotherapeutisch handelen, een proces waarin continu gewerkt wordt aan het verbeteren daarvan. Ook borgt het Keurmerk de best mogelijke behandeling voor de patiënt, draagt bij aan het realiseren van kostenefficiëntie, doelmatigheid én maakt doorontwikkeling van de kwaliteit van de fysiotherapeutische zorg mogelijk. Hierdoor zorgt het Keurmerk Fysiotherapie ervoor dat fysiotherapie een duurzame positie in de maatschappij krijgt.

 

Hiernaast zijn wij HKZ gecertificeerd. Hiervoor moet de praktijk aan verschillende eisen en normen voldoen. Dit wordt jaarlijks getoetst.

 

Ook staan alle fysiotherapeuten ingeschreven in het register van Beroepen in de individuele Gezondheidszorg (BIG)

 

Historie

De maatschap werd in 1970 opgericht toen de twee ziekenhuizen in Woerden, het rooms-katholieke ziekenhuis Ope Deï en het Algemeen Ziekenhuis samengingen. In 1980 gingen beide ziekenhuizen verder onder de naam Zuwe Hofpoort Ziekenhuis. Per 13 oktober 2017 is het ziekenhuis, door de fusie, veranderd in St. Antonius Ziekenhuis Woerden. In 1985 wijzigde de regelgeving en hebben we een nieuwe maatschap gevormd, de huidige Fysiotherapeuten Maatschap Woerden.