Vergoeding

Fysiotherapie is direct toegankelijk, dat wil zeggen dat het niet noodzakelijk is dat u eerst bij uw huisarts bent geweest. Een verwijzing is dan ook niet nodig. Een verwijzing / machtiging is wel nodig wanneer u door de medisch specialist doorverwezen bent.

 

Eigen Risico

Fysiotherapeutische zorg die vanuit aanvullende verzekering wordt vergoed, valt niet onder verplicht eigen risico. Sinds 2008 is er een verplicht eigen risico in de basisverzekering ingevoerd voor iedereen die 18 jaar of ouder is. Het verplichte eigen risico bedraagt in het jaar 2024 385 euro.

 

Per verzekeringsjaar is er een eigen risico. Dit betaalt u wanneer u daadwerkelijk gebruik maakt van de zorgverzekering. Kosten voor de huisarts, verloskundige zorg en kraamzorg, gratis bevolkingsonderzoeken en zorg die vanuit de aanvullende zorgverzekering wordt vergoed, vallen niet onder het eigen risico. Deze kosten tellen ook niet mee voor het eigen risico.

 

De vergoeding van fysiotherapie uit de basisverzekering is beperkt. Verzekerden met een aandoening die op de chronische lijst staat, krijgen vanaf de 21 behandeling vergoed. Zij moeten de eerste 20 behandelingen uit de aanvullende verzekering betalen of deze kosten voor eigen rekening nemen. De verplichting om de eerste 20 behandelingen zelf te betalen is eenmalig en komt niet elk jaar terug.

 

Voor verzekerden jonger dan 18 jaar geldt eveneens de chronische lijst, maar zij hoeven de eerste 20 zittingen niet zelf te betalen. Daarnaast hebben jongeren recht op de vergoeding van 9 behandelingen (en eventueel 9 extra als behandeling niet voldoende helpt) vanuit de basisverzekering. Dit geldt per indicatie. Daarnaast is er voor volwassenen vergoeding mogelijk voor de eerste 9 behandelingen fysiotherapie in verband met urine-incontinentie. Het gaat hier om bekkenbodemtraining door een daarvoor opgeleide fysiotherapeut. Ga bij de fysiotherapeut en/of zorgverzekeraar na of de behandeling door de betreffende fysiotherapeut wordt vergoed vanuit de basisverzekering.

 

Chronische fysiotherapie

In 2024 wordt fysiotherapie voor nieuwe chronische aandoeningen bij volwassenen vanaf de 21e behandeling door uw basisverzekering vergoed.

 

Dat wil zeggen; als iemand in zijn zorgverzekeringspakket 20 (of meer) behandelingen fysiotherapie heeft, hoeft hij of zij dus zelf niets te betalen. Heeft hij of zij 12 behandelingen fysiotherapie in zijn pakket, dan moet hij er 8 zelf betalen. Heeft iemand geen fysiotherapie in zijn pakket, dan zal hij of zij er 20 moeten zelf moeten betalen. Vanaf de 21e behandeling zal het verder chronisch vergoed worden.

 

Chronische fysiotherapie mag alleen gedeclareerd worden als de aandoening/ziekte voorkomt op de lijst. Dit is de lijst die door de regering is samengesteld, dit bepaalt dus niet de arts of de fysiotherapeut.

 

Chronische fysiotherapie wordt gezien als basiszorg (dus vanaf behandeling 21), dus zal er ook het eigen risico over berekend worden. Over de fysiotherapie die in uw pakket zit, dus de aanvullende zorg, zal geen eigen risico berekend worden.

 

Contracten

Als praktijk hebben wij voor 2024 met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten. Wij gaan ervan uit dat u op de hoogte bent van de vergoedingen van fysiotherapie die uw zorgverzekeraar u biedt in de door u afgesloten polis. Mocht u hierover twijfelen, neem dan contact op met uw zorgverzekeraar of klik op een van de onderstaande links.

 

Particuliere tarieven


Wilt u meer weten over de prijslijst van de Fysiotherapeuten Maatschap Woerden? Bekijk onze particuliere tarieven 2024.