Sportfysiotherapie

 

De sportfysiotherapeut speelt een belangrijke rol bij de behandeling, preventie, voorlichting en advies voor iedereen die wil gaan sporten of sport als hobby of beroep heeft. Onze sportfysiotherapeuten hebben na hun studie fysiotherapie een speciale opleiding gedaan. Daardoor weten zij welke eisen een sport aan het lichaam stelt en wat bewegen met ons doet.
 

Het doel van onze sportfysiotherapeut is u sportspecifiek en functioneel te trainen, zodat u kunt herstellen tot op uw oorspronkelijke of wenselijke sportniveau. Hij of zij overlegt desnoods met uw trainer over een aangepast trainingsschema. Deze aangepaste trainings- en oefenvormen zullen in eerste instantie een belangrijk onderdeel van de revalidatie vormen, waarna de oefeningen steeds meer sportspecifiek worden. Onze sportfysiotherapeuten hebben al jaren lang ervaring op dit gebied!

 

De behandeling richt zich op herstel van (sport)blessures, op revalidatie na operatieve ingrepen, of op andere oorzaken waardoor sportbeoefening of andere training niet meer mogelijk is of waarbij dit noodzakelijk wordt geacht.
In onze praktijk ziet de sportfysiotherapeut ook andere (kwetsbare) doelgroepen, zoals ouderen en kinderen, bij wie sport wordt ingezet als onderdeel van de fysiotherapie.

 

De behandelingen worden gegeven op de locaties Gezondheidscentrum Linschoten, Snel & Polanen, Gezondheidscentrum Woerden en het St. Antonius Ziekenhuis.

 

Fysiotherapeuten

> Eline Duurkoop i.o.


Saskia van Ooijen


Jochem Baauw


> Joyce Rookhuizen