Slider 1 Slider 2 Slider 3 Slider 4 Slider 5 Slider

KISS-syndroom

KISS staat voor: Kopfgelenk, Induzierte, Symmetrie, Störungen. Dit Duitse begrip kan vertaald worden met: Kopgewrichten, Invloed op Storingen in de Symmetrie. Dat wil zeggen dat er stoornissen in de symmetrische ontwikkeling van de baby kunnen ontstaan door functiestoornissen in de bovenste nekgewrichten. De Duitse artsen Gutmann en Biedermann zijn de grondleggers van het met manuele therapie behandelen van zuigelingen met het KISS-syndroom.

 

Gespecialiseerde kinder-manueel therapeuten

KISS-kinderen worden behandeld door de daarvoor gespecialiseerde kinder- manueel therapeuten. Meestal gaat dat in nauwe samenspraak en/of combinatie met de kinderfysiotherapeut.

 

Vroege kenmerken van het KISS-syndroom 

 • Het hoofd staat scheef en wordt naar één kant gedraaid
 • Het kind huilt veel en slaap slecht
 • Het hele ruggetje is dikwijls scheef (scoliose)
 • Een sterke neiging tot overstrekken
 • Een asymmetrische heupontwikkeling
 • Asymmetrisch bewegen van armen en benen
 • Ontwikkeling van een schedel asymmetrisch is
 • Het heeft slikklachten en geeft gemakkelijk over
 • Bij aan- uitkleden is er vaak protesthuilen


Veel van deze symptomen verdwijnen als het kind ouder wordt. Er lijkt sprake te zijn van herstel. Maar dit herstel kan schijnbaar zijn.

 

Latere kenmerken van het KISS-syndroom 

 • Kind wil niet kruipen
 • Gaat vroeg staan, maar laat lopen
 • Grove en fijne motoriek ontwikkelen zich matig
 • Evenwichtsproblemen
 • Matige of slechte houding
 • Veel struikelen / vallen
 • Vertraagde spraakontwikkeling
 • Snel vermoeid
 • Snel ontstemd en woede aanvallen
 • Lijkt aan zeer weinig slaap genoeg te hebben
 • Wakker worden met hoofdpijn
 • Vaak hoofdpijn op school met slechte concentratie
 • Vergeet snel een opdracht
 • Onzeker
 • Onrustig
 • Veel aandacht nodig

 

Zoals u ziet kan het KISS-probleem een groeiende geschiedenis worden waarbij het opgroeiende kind zelf, maar ook de ouders/verzorgers en de leerkrachten bepaald niet gelukkig zijn. 

 

Het is dus zinvol om tijdig via uw huisarts, kinderarts, CB-arts en/of kinderfysiotherapeut te zoeken naar een verklaring voor de lichamelijke en/of mentale problemen van uw kind. Het KISS-syndroom kan een verklaring zijn. Zuigelingen kunnen vanaf een leeftijd van ongeveer 4 maanden worden behandeld, huilbaby's nog eerder. 

 

Hoewel manuele therapie niet voor alle problemen een oplossing kan zijn, kunnen bij deze problematiek enkele behandelingen al effectief zijn.

 

Meer informatie kunt u nalezen op

https://www.saedtmanueletherapie.nl/kinder_manueel.html
https://www.bevanderwoude.nl/specialisaties/manuele-therapie-bij-zuigelingen-hcfs-kiss/


Fysiotherapeuten


Eveline Wondergem


Koos van Chastelet 


Karin Spruit-Grutters