Slider 1 Slider 2 Slider 3 Slider 4 Slider 5 Slider

Multiple Sclerose

Multipele Sclerose (MS) wordt veroorzaakt door afbraak van de myeline van het zenuwstelsel. Afhankelijk van de plaats waar dit optreedt kunnen symptomen optreden zoals: krachtsvermindering, coördinatiestoornissen en spasticiteit. Hierdoor kunnen er problemen zijn met dagelijkse bewegingen, zoals opstaan, lopen enz.

 

In het verleden werd  MS-patiënten geadviseerd oefentherapie en sport te vermijden uit angst voor excessieve vermoeidheid en toename van de beperkingen. Er blijkt echter geen verband te bestaan tussen oefentherapie en het aantal terugvallen bij MS. Tegenwoordig denkt men dat lichamelijke inactiviteit voor een deel juist verantwoordelijk is voor de beperkingen. De laatste jaren hebben diverse wetenschappelijke studies aangetoond dat oefentherapie een positieve bijdrage kan leveren aan onder andere de duuruithoudingsvermogen, spierkracht en kwaliteit van leven. Symptomen als vermoeidheid en depressie kunnen er door verminderen.

 

Wat kan de fysiotherapeut voor u betekenen?

Na een intake gesprek en het lichamelijk onderzoek bepaalt de fysiotherapeut samen met u wat voor u het geschikte vervolg is. Dit hangt samen met de symptomen die u ondervindt van MS en kan gericht zijn op verbeteren van kracht, balans en/of fitheid. Dit kan een individuele behandeling zijn, maar u kunt ook deelnemen aan één van de groepen voor MS-revalidatie. In de groepsbehandeling traint u deels zelfstandig, deels groepsgewijs onder begeleiding van een gespecialiseerde fysiotherapeut.

 

Fysiotherapeuten met neurologische specialisatie


Annemiek Vonk – Hagen


> Marije Vroomans


Fabienne Corver