Slider 1 Slider 2 Slider 3 Slider 4 Slider 5 Slider

Kinderbekkenfysiotherapie
 

Wist u dat?

 • 15% van de 5-jarigen in bed plast
 • Ca 7% van de  4-7-jarigen in de broek plast
 • Meer dan 100.000 kinderen in NL een poepprobleem hebben
 • Zindelijkheidsproblemen iets vaker voorkomen bij jongens
 • In groep 3 en 4 wel 4 kinderen zitten die niet zindelijk zijn (in een groep van 30 kinderen)
 • Uw kind dus niet de enige is! Maak het bespreekbaar met de huisarts of bij de kinderbekkenfysiotherapeut.


Wat is kinderbekkenfysiotherapie?

Kinderbekkenfysiotherapie is het specialisme binnen de fysiotherapie, waarbij een kinderfysiotherapeut of bekkenfysiotherapeut zich heeft gespecialiseerd in de behandeling van kinderen tot 18 jaar met plas- en/of ontlastingsproblemen. De kinderbekkenfysiotherapeut gaat samen met u en uw kind werken aan dit probleem.


Wanneer kinderbekkenfysiotherapie?

Zindelijk worden is een ontwikkelingsproces dat elk kind doormaakt op zijn eigen tempo. Toch loop je soms tegen verschillende problemen aan. Problemen die verder gaan dan een kind dat geen zin heeft om op het potje of de wc te zitten, zoals:

 • Obstipatie
  Uw kind houdt onbewust zijn ontlasting op. Gevolg hiervan is buikpijn en/of harde pijnlijke ontlasting. Dit kan leiden tot angst voor poepen en/of broekpoepen, of gedragsverandering.
 • Plas en poep angst
 • Terugval in de zindelijkheid
  Uw kind gaat ineens weer in zijn broek plassen en poepen en geeft niet meer aan dat hij/zij naar de wc moet. Ondanks dat uw kind al maanden zindelijk is, gebeuren er regelmatig  “ongelukjes”.
 • Bedplassen
 • Broekpoepen
 • Regelmatig blaasontsteking
 • Heel vaak plassen
 • Niet herkennen van aandrang

Daarnaast kunnen kinderen met een ontwikkelingsstoornis (zoals autisme of ADHD) of prikkelverwerkingsstoornis problemen hebben met het herkennen van de aandrang en kunnen ze daardoor niet goed zindelijk worden.


Wat kan de kinderbekkenfysiotherapeut betekenen?

Uit onderzoek is gebleken dat verlies van urine of ontlasting voor kinderen één van de ergste dingen is die hen kan overkomen. Urineverlies en verlies van ontlasting kan reden zijn voor gepest worden of schaamtegevoelens. Door het onvermogen van kinderen om controle te krijgen over hun blaas en darmen doen ze vaak alsof de klacht niet bestaat (niet expres!).


Bekkenbodemspieren zijn bewust en actief te gebruiken. Veel kinderen zijn zich hiervan niet bewust en voelen dit niet.
Het doel van de therapie is om het kind aan te leren waar de bekkenbodemspieren, de blaas en darmen zich bevinden en hoe het kind daarover controle kan krijgen. Ook wordt geleerd hoe en wanneer het kind moet plassen en poepen. Het krijgt inzicht in het leren voelen van aandrang en goed te reageren op aandrang signalen.
De therapie is spelenderwijs en gericht op de belevingswereld van het kind.


Hoe gaat de kinderbekkenfysiotherapeut te werk?

Om goed inzicht in de klachten te krijgen zal er eerst een intakegesprek plaats vinden samen met uw kind. Er zal gevraagd worden om vragenlijsten in te vullen en een paar dagen plas- of poepdagboekjes bij te houden. Na het intakegesprek zal er een lichamelijk onderzoek gedaan worden. Er wordt gekeken naar de algemene motoriek van uw kind, zoals het lopen, rennen, springen, hinkelen, huppelen etc. Dit is nodig om te zien op welke manier hij/zij beweegt en om een inschatting te maken van zijn/haar mogelijkheden om de bekkenbodemspieren te kunnen aan- en ontspannen. Verder wordt er gekeken of de bekkenbodemspieren het doen en of zij goed samenwerken met de blaas en de darmen. Er zal ook gekeken worden naar de manier van ademen en het gebruik van de adem tijdens plassen en poepen.


Behandeling

Aan de hand van de intake en het onderzoek wordt beoordeeld of kinderbekkenfysiotherapie zinvol kan zijn. Samen met u en uw kind wordt er een behandelplan besproken. De therapie bij kinderen met plas – en/of ontlastingsproblemen kan bestaan uit:

 • Uitleg over het ontstaan en de mogelijke oorzaak van de klacht
 • Voorlichting: met behulp van leuk en overzichtelijk plaatmateriaal krijgt het kind inzicht in zijn of haar plas / poepprobleem
 • Aanleren van juist toiletgedrag / toiletritme / toilethouding
 • Algemene adviezen ten aanzien van het drinken en eten


Oefentherapie gericht op:

 • algemeen lichaamsgevoel en beweging
 • bewustzijn en functie van de bekkenbodemspieren
 • verbeteren van plas- en ontlastingstechniek
 • adequaat reageren op aandrang en/of het vergroten van blaascapaciteit
 • ontspannen ademhaling
 • ontspanning algemeen
 • coaching van ouder en kind

 

Het is van belang om de oefeningen met grote regelmaat te herhalen voor een zo goed mogelijk resultaat. Ook thuis is het nodig om te oefenen. De therapie vraagt dus veel inzet van u en uw kind. Hoe consequenter en regelmatiger er geoefend wordt, des te groter is de kans op verbetering / herstel.


Vergoeding kinderbekkenfysiotherapie

Kinderbekkenfysiotherapie wordt door de ziektekostenverzekeraar vergoed uit de basisverzekering. Voor het behandelen van kinderen willen wij graag dat de huisarts op de hoogte is en behandelen wij op verwijzing. Herkent u de genoemde problemen bij uw kind dan kunt u contact opnemen met uw huisarts of kinderarts of met onze kinderbekkenfysiotherapeut Cristel van der Plas. Zij werkt samen met de kinderartsen en urotherapeuten van het Antonius Ziekenhuis. Er is vaak iets te doen aan de klachten van uw kind!
 

Kinderbekkenfysiotherapeut


Cristel van der Plas