Cristel van der Plas

Kinderfysiotherapeute

BIG nummer: 59065659504
Werkt op onze locatie Gezondheidscentrum Woerden.

"Het mooie aan kinderfysiotherapie is dat kinderen met een achterstand in hun bewegingsontwikkeling of met problemen van bewegingsvaardigheden leren dat er verbetering komt door te oefenen.
Door samen te werken met de kinderen (en eventueel met ouders en leerkrachten) vind ik het een uitdaging om ze weer beter te laten functioneren en het motorisch leren te verbeteren. Daardoor kunnen ze bijvoorbeeld op school weer meespelen, hebben zij meer kans op succes bij sporten en gaan vaardigheden vooruit.

Kinderen moeten zich op hun gemak voelen tijdens de behandeling en dat gebeurt op een manier die aansluit bij hun belevingswereld en hun verwachtingen en met kindvriendelijke materialen.
Het is fijn als kinderen na de behandeling niet naar huis willen omdat er dan plezier is ontstaan om verder motorisch te ontwikkelen.

Kinderen vinden mij enthousiast, creatief en ervaren de behandeling als leuk. Ouders ervaren de openheid in communicatie als prettig zodat we samen, als team, kunnen werken aan het uiteindelijke doel."
 

speciale kennis van:
Kinderfysiotherapie
> Kinderbekkenfysiotherapie