Bekkenfysiotherapie

Bekkenfysiotherapie richt zich op het gehele buik-, bekken- en lage-ruggebied bij vrouwen, mannen en kinderen. Het bekken, de gewrichtsbanden, de bekkenbodem en de bekkenorganen beïnvloeden elkaar wederzijds. Een klacht in het bekken kan daardoor leiden tot een klacht in de bekkenbodem of buik en omgekeerd.

Wanneer naar de bekkenfysiotherapeut?
Onze bekkenfysiotherapeuten doen aan preventie en voorlichting. Ze coachen, begeleiden en behandelen vrouwen, mannen en kinderen met onderstaande klachten.

- ongewild verlies van urine en/of ontlasting (stress-incontinentie)
- niet te onderdrukken aandrang om te plassen en/of te ontlasten, veel te vaak plassen (urge- of drangincontinentie)
- moeizaam kwijt kunnen van ontlasting
- verzakkingen van blaas, baarmoeder of darmen
- pijn in de onderbuik, rond de anus of de geslachtsdelen
- seksuele problematiek, die samenhangt met functiestoornissen van de bekkenbodem
- pre- en post operatief bij chirurgische interventies in de onderbuik (gynaecologische, urologische en operaties van anus en dikke darm)
- bekkenpijn en lage-rugklachten in de periode rond de zwangerschap en bevalling. Ook gezonde zwangeren kunnen fysiotherapie nodig hebben. Dan gaat het om preventie van bekkenpijn en bekkenbodemdysfuncties, bekkenpijn en lage-rugklachten door andere oorzaken dan zwangerschap of bevalling.

Vrouwen Incontinentie Poli (VIP) Zuwe Hofpoort Ziekenhuis
De VIP is er voor vrouwen met incontinentieklachten. Twee tot drie maal per maand wordt er - na uitgebreid gynaecologisch en bekkenfysiotherapeutisch onderzoek en in samenspraak met de cliënt - een voorstel voor verdere optimale behandeling gedaan. Alle onderzoeken vinden achter elkaar plaats. Totale duur 1- 1½ uur. Verwijzing naar de VIP via een gynaecoloog.

Potpoli
Op de P(las) en O(ntlastings) T(herapie)-poli behandelen we kinderen met plas- en/of ontlastingsproblemen, buikpijn en (chronische) blaasontstekingen. 

We geven de behandeling in nauwe samenwerking met de kinderartsen van het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis.

Bekkenfysiotherapeuten

 

 

  Laatste nieuws

Overstappen van zorgverzekeraar?
Lees meer
Medisch specialistische revalidatie bij oncologie
Lees meer
Ieni Mini en Maxi
Lees meer