Slider 1 Slider 2 Slider 3 Slider 4 Slider Slider 6

Herstel na Covid

22-10-2020 - Redactie

U kunt bij ons terecht voor revalidatie na het doormaken van COVID-19. We werken samen met u naar een herstel van uw inspanningsvermogen.

Voorop staat dat de klachten van de cliënt het uitgangspunt zijn voor behandeling. Iedere cliënt ervaart andere klachten en een andere ernst van klachten.


Voor iedereen is een ander programma nodig. Zorg op maat staat dan ook voorop in deze behandeling.

In de praktijk zijn wij er voor cliënten met lichte restklachten én ernstigere restklachten. Ervaring is dat ook jonge cliënten die een mild ziekteproces kenden, lang doen over het herstel. Ook voor hen is een programma op maat dus zinvol. Er wordt planmatig gewerkt aan herstel van conditie, leren omgaan met u beperkte energie, ademhaling en algeheel fysiek herstel. Ook voor cliënten die als gevolg van IC-opname of kunstmatige beademing verzwakt zijn, wordt in stappen gewerkt aan herstel.

Er is contact met andere eerstelijns en tweedelijns zorg, indien dat van belang is, zoals diëtetiek, ergotherapie en psychosociale ondersteuning.

Neem voor een afspraak contact op via de telefoon: 0348 - 724700 of via email: info@fysiotherapie-woerden.nl