Marije van den Hurk

Kinderfysiotherapeute

BIG nummer: 19038631604

Werkt op de locaties Gezondheidscentrum Linschoten en Schilderskwartier

“Ik heb veel affiniteit met het ontwikkelend kind. Er gebeurt zo veel in een kinderleven. Hoe beweegt het kind, hoe gedraagt het zich, hoe verwerkt het prikkels, wat heeft het nodig? Dat is steeds weer boeiend om uit te zoeken. 

Jaren geleden toen ik nog niet met kinderen werkte, was ik al met ballonnen bezig in plaats van droog te oefenen met mensen. Het is leuk om de therapie creatief, speels en verrassend aan te pakken. Als je plezier hebt, leer je beter. ‘Wanneer mag ik weer bij je komen?’, vragen kinderen soms. 

Het gaat altijd om het doel. Niets mooier dan een kind dat een onleesbaar handschrift had en dat na een stel behandelingen trots een mooie brief naar me schrijft. Of een onzeker kind dat niet kon springen, maar nu alles kan. Kinderen ontdekken hoe leuk het is om te bewegen.

Minstens zo mooi vind ik het als bij de ouders het kwartje valt. Ik leg veel uit, ik geef handvatten, ik wil inzicht geven in het bewegen en het beweeggedrag van hun kind. Soms zijn ouders angstig en dan wordt een kind niet uitgedaagd om te bewegen.   

Ik behandelde een kind dat om de haverklap viel en erg onrustig was. De ouders zagen het helemaal niet meer zitten. Samen zijn we gaan zoeken hoe hun kind in elkaar zit. Dat kind had heel veel behoefte aan bewegen. Ik heb ze laten zien hoe ze die beweging in het dagelijks leven kunnen inpassen. Ze zagen hun zoon langzamerhand compleet veranderen.

Als ik de ouders niet mee heb, begin ik niets. Het gaat altijd om het hele systeem rondom een kind. Het kind mag zijn wie het is, ouders krijgen niet ineens een heel andere zoon of dochter terug, maar het wordt wel duidelijk waarom een kind doet zoals het doet.”

Speciale kennis van:
Kinderfysiotherapie (M Pht)
> Sensorische informatieverwerking
> Syndroom van Down