Slider 1 Slider 2 Slider 3 Slider 4 Slider 5 Slider

Inhalatie- en ademtechniek bij kinderen

Inhalatie- en ademtechniek is voor kinderen met astma of bronchiale hyperreactiviteit. Bij gebruik van inhalatiemedicijnen is het belangrijk dat de inhalatie goed verloopt. Er worden veel fouten mee gemaakt, vaak door weinig uitleg vooraf. Bij klachten zoals benauwdheid en hoesten is het van belang te weten of de techniek van inhaleren optimaal is en of de medicijnen goed in de longen komen. Als dit zo is, moet eventueel de dosering aangepast worden.

 

Op juiste manier ademen

Benauwdheid kan ook worden veroorzaakt door een foutieve ademtechniek. Het aanleren van de juiste ademtechniek behoort ook tot de mogelijkheden. Bovendien kunnen we de ademhaling observeren tijdens inspanning en de klachten analyseren. Dat doen we zo nodig samen met de kinderarts. We plannen dan meer tijd voor het consult in.

 

Locatie

We geven de behandelingen in het St. Antonius ziekenhuis.

 

Vergoeding

De behandeling wordt vergoed door de ziektekostenverzekering (tenzij deze binnen het eigen risico valt). De kinderarts of huisarts kunnen een verwijzing uitschrijven.

 

Fysiotherapeuten


Connie van Erp


Heidi van der Meer