HartTrimgroep

Actieve sportbeoefening vormt een belangrijke bijdrage tot het voorkomen van hart- en vaatziekten. Ook voor degenen die al een hartinfarct, dotterbehandeling of hartoperatie achter de rug hebben zijn de vooruitzichten aanwijsbaar beter, wanneer een actieve en sportieve levensstijl wordt gevolgd. De hartrevalidatie in het ziekenhuis wordt met groot enthousiasme gevolgd, maar helaas ontstaat daarna vaak een leegte en al die goede voornemens verdwijnen als sneeuw voor de zon.

Doel

De "Harttrimgroep Woerden" kan een vangnet zijn, om de goede voornemens langer in stand te houden. Voor velen een gezellige sportieve bezigheid, voor anderen misschien tevens een springplank naar sportbeoefening in een ander verband, individueel of in een vereniging.

De Harttrimclub Woerden is lid van Hart in Beweging en staat ook vermeld op de website van www.beweegzoeker.nl van het HIB (Hart in Beweging).

Hart in Beweging is een beweeg- c.q. sportgroep voor (ex-)hartpatiënten. Het is een training in het kader van het nazorgtraject.

Locatie

De HartTrimclub Woerden is iedere woensdag van 17.00 -18.00 uur in de gymnastiekzaal in de Heemskerklaan (Staatsliedenkwartier) te Woerden.
Het seizoen begint in september en loopt door tot halverwege de maand juni van het volgend jaar. Tijdens de feestdagen worden er geen lessen gegeven.

Betaling

De betaling vindt plaats over twee periodes, te weten: de periode september tot en met december en de periode januari tot en met juni.
Het tarief voor 2018 is voor de eerste helft van het jaar € 148,00  (incusief BTW) en voor de 2e helft € 81,00 (incusief BTW).

Aanmelding / informatie

Voor meer vragen en verdere informatie kunt u het beste contact openemen met het secretariaat van de Fysiotherapeuten Maatschap Woerden, te bereiken via het telefoonnummer: 0348 - 427250.

De lessen staan onder leiding van een fysiotherapeut (Tim Poot), waarbij veelal een verpleegkundige aanwezig is.

Interessante links: 
www.hartenvaatgroep.nl
www.hartstichting.nl

 

  Laatste nieuws

Woerden in Balans
Lees meer
vacature kinderfysiotherapeut
Lees meer
Dry needling in hoofd/hals gebied
Lees meer