Kinderfysiotherapie

De kinderfysiotherapeuten van de Fysiotherapeuten Maatschap Woerden behandelen kinderen in de leeftijd van 0-18 jaar die problemen hebben met het bewegend functioneren. Bij de behandeling maken we gebruik van kindgericht materiaal. We werken in een kindvriendelijke omgeving.

Waarom kinderfysiotherapie?
Iedereen heeft in zijn kinderjaren leren bewegen. Spelenderwijs ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek. Meestal gaat dat goed en bijna ongemerkt. Maar bij sommige kinderen duurt het langer of wijkt het af van het gebruikelijke. Dit kan kinderen belemmeren in hun ontwikkeling. Ze hebben meer oefening nodig om een bepaalde vaardigheid onder de knie te krijgen. Of zij moeten leren met minder mogelijkheden zo optimaal mogelijk te bewegen. Al deze kinderen kunnen baat hebben bij een behandeling door de kinderfysiotherapeut. De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd op het gebied van bewegend functioneren van kinderen en jeugdigen tussen 0 en 18 jaar.

Wat doet de kinderfysiotherapeut?
De kinderfysiotherapeut observeert, onderzoekt, behandelt en geeft voorlichting en advies.
We werken volgens een behandelplan en hebben waar nodig overleg met bijvoorbeeld de huisarts, specialist, jeugdarts, logopedist, leerkracht en orthopedagoog.

Na de reguliere opleiding tot fysiotherapeut heeft de kinderfysiotherapeut de 3-jarige opleiding kinderfysiotherapie gevolgd met eventueel een aanvullende Masteropleiding. De kinderfysiotherapeut beschikt over specifieke kennis en vaardigheden, attitude en invoelend vermogen die passen bij het kind in de ontwikkeling.
Onze kinderfysiotherapeuten van de Fysiotherapeuten Maatschap Woerden staan geregistreerd in het Centraal Kwaliteitsregister van het KNGF.

Welke kinderen?
De groep kinderen die een kinderfysiotherapeut begeleidt, kan in 3 hoofdgroepen worden verdeeld:

- zuigelingen 0-2 jaar
- peuters 2-4 jaar
- schoolgaande kinderen 4-18 jaar

Voorbeelden van behandelindicaties zijn:
- ademhalingsproblematiek
- afwijkend looppatroon
- afwijkende spierspanning
- asymmetrische zuigeling / voorkeurshouding
- billenschuiver
- Cerebrale Parese (CP)
- Developmental Coördination Disorder (DCD)
- houdingsproblemen
- huilbaby
- jeugdreuma
- motorische ontwikkelingsachterstand
- orthopedische afwijkingen
- pervasieve ontwikkelingsproblemen
- plexus brachialisletsel
- prematuriteit
- schrijfproblemen
- sensorische integratie problematiek
- spierziekten
- spina bifida
- sportblessures
- status na hersentrauma
- syndromen (o.a. syndroom van Down)

Waaruit bestaat de therapie?

Kinderfysiotherapie bestaat voornamelijk uit oefentherapie en bewegingstherapie. Die is aangepast aan het specifieke ontwikkelingsprofiel van het kind. Bij zuigelingen bestaat de behandeling voor een groot deel uit hantering- en speladviezen aan ouders.
Met de hulpvraag van ouders en kind als uitgangspunt wordt gebruik gemaakt van kindgericht materiaal, aangeboden in een kindvriendelijke omgeving.

De duur van de behandeling is afhankelijk van de aard en de omvang van de klacht en de hulpvraag.
Als het nodig is en de behandeling ten goede komt, vindt de behandeling aan huis plaats. Dit gebeurt onder meer bij zuigelingen en bij kinderen met een ernstige handicap.

(Bron: KNGF)

Klik hier voor meer informatie over kinderfysiotherapie.

Kinderfysiotherapeuten

Cristel van der Plas
Connie van Erp
Heidi van der Meer
Marije van den Hurk
Susan Wierdsma

 

De Ieni Mini en Ieni Maxi morgen

De Ieni Mini en Ieni Maxi morgen zijn gezellige, actieve momenten waar je met je kind naar toe kunt gaan. Elke les bewegen we op oude- en nieuwe kinderliedjes, masseer je je kind en leer je je kind kennen. Het bewegen, masseren en zingen met je kind draagt bij aan de fysieke, emotionele en sociale ontwikkeling. Jouw kind wordt zich bewust van het eigen lichaam en krijgt zelfvertrouwen. Als ouder leer je naar je kind te kijken, te ondersteunen in de algemene ontwikkeling en het samen ervaren van belangrijke mijlpalen.

Voor wie?
Ieni Mini is voor kinderen vanaf 6 weken tot ongeveer 1 jaar. Ieni Maxi is voor kinderen vanaf ongeveer 1 tot 2 jaar. En natuurlijk voor hun ouders, opa’s, oma’s en verzorgers die het gezellig vinden om iets leuks en actiefs met hun (klein)kind te doen.

Door wie?
De lessen zijn o.l.v. Connie van Erp, onze ervaren kinderfysiotherapeut en docent babymassage.

Waar?
Fysiotherapeuten Maatschap Woerden
Locatie Molenvliet, IJsseloord 180 in Woerden

Kosten 2019
Per deelname €10,- of een 'Tieni Mini'-kaart voor €85,-

Zin om mee te doen?
Mail of bel even om te horen of er plaats is en om je aan te melden; info@fysiotherapie-woerden.nl of bellen naar 0348-427250.
Ook eventuele vragen beantwoorden we graag.