Hartrevalidatie

De revalidatie van een hartpatiënt omvat het geheel aan activiteiten dat de onderliggende oorzaken van de ziekte gunstig beïnvloedt. Bovendien moet gezorgd worden dat de patiënt in de best mogelijke fysieke, psychische en sociale conditie komt om weer te kunnen meedraaien in de maatschappij.

Eerst een screening
Voordat de patiënt deel kan nemen aan de hartrevalidatie, is er een screening bij de cardioloog. Dat gebeurt vaak al tijdens de opname in het ziekenhuis. Ook patiënten die in een ander ziekenhuis hebben gelegen dan het Zuwe Hofpoortziekenhuis, kunnen bij ons revalideren.

Diagnoses
Met name bij de volgende diagnoses vindt de hartrevalidatie plaats:
- Na een myocardinfarct (een hartaanval)
- Na een hartoperatie via bypass chirurgie (omleidingen van de kransslagvaten)
- Na een PTCA (een dotterbehandeling)
- Na een hartklepoperatie
- Bij hartfalen (matig tot slechte functie van de hartspier) 

Voordat aan de werkelijke fysieke revalidatie wordt begonnen, is er een gesprek tussen de fysiotherapeut en de patiënt. Hierbij worden de doelen van de revalidatie besproken. 

Doelen van de revalidatie
- Optimaliseren van het inspanningsvermogen
- Leren kennen van de lichamelijke grenzen
- Leren omgaan met de lichamelijke grenzen
- Overwinnen van de angst voor inspanning
- Onderhouden/ontwikkelen van een lichamelijke actieve leefstijl
- Optimale hervatting van werk en/of vrijetijdsbesteding

De training is op onze locatie Zuwe Hofpoort Ziekenhuis. U kunt individueel of binnen een groep trainen. We controleren regelmatig uw hartslag en bloeddruk in rust en tijdens inspanning. De resultaten koppelen we terug naar de verwijzend cardioloog.

Fysiotherapeuten

Suzanne Menick
Tim Poot

 

  Laatste nieuws

Dry needling in hoofd/hals gebied
Lees meer
Nieuwe behandelmethode voor peesproblemen
Lees meer
Bewegen tijdens of na de behandeling van kanker
Lees meer